Polskie Cechy Pobiercze

Zgodnie z Prawem Probierczym prezentuję tabelę Polskich Cech Probierczych obowiązujących dla metali szlachetnych (podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 886 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 650).