REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU jabizuteria.plPOSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem jabizuteria.pl. Operatorem sklepu jest firma „Jabłońscy Biżuteria, Dariusz Jabłoński‘. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2. „Jabłońscy Biżuteria” ma wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu internetowego i dalej będzie zwanym Sprzedawcą.
3. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.
 

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

       JABŁOŃSCY BIŻUTERIA
         Dariusz Jabłoński 
         ul.Kasztelańska 30
         88-100 Inowrocław 
         NIP 556-143-45-72

 

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Jabłońscy Biżuteria prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w swoim sklepie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać prze całą dobę,7 dni w tygodniu.                        
3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych , która dokona zalogowania się do korzystania z serwisu.
4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.                                           
5. Złożenie zamówienia w jabizuteria.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Informacje dotyczące produktów jabizuteria.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
8. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
a) każdy z produktów jest unikalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy tego samego modelu. Dotyczy to również poszczególnych elementów produktu (kamieni szlachetnych) oraz wymiarów tych produktów,
b) większość towarów oferowanych w serwisie jabizuteria.pl są niewielkich rozmiarów, a prezentowane zdjęcia produktów mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru,
c) różnice w wyglądzie towarów wynikające z różnych ustawień sprzętu komputerowego klientów ( kolor towaru, proporcje produktu itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.
8. Wszelkie informacje na temat działania serwisu jabizuteria.pl można uzyskać poprzez drogę e-mailową pod adresem: ja.bizuteria@gmail.com
 
 

ZMIANY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA: 

1.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji.                                                                                                           
2.W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz jabizuteria.pl, chyba że Klient dokona wyboru innego towaru.
3.Zamówienie jest realizowane, gdy towar jest dostępny.

 

CENY:

1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego.                                         
4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.
5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy jabizuteria.pl.

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia. 
2. Wysyłka towarów jest możliwa za pośrednictwem firm przewozowych :
Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego przewoźnika i miejsca wysyłki (kraj).
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.   

                                      

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI:

Należność za towary zakupione w sklepie internetowym jabizuteria.pl można uregulować poprzez płatności online: PayU lub PayPal podczas składania zamówienia, lub przelewem na konto Credit Agricole 26 1940 1076 3013 6638 0000 0000
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu,  zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu. 

 

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU:

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.
3. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4. Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podać dane kupującego oraz nr konta na który należy zwrócić pieniądze.
5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.                                          
6.Uwaga! Obrączki ślubne, wyroby na specjalne zamówienie oraz biżuteria grawerowana na życzenie klienta nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
 

REKLAMACJE PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH 

1.Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, odesłać go przesyłką  pocztową na adres Sprzedawcy. Koszt przesyłki pokrywa klient. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu  paragon fiskalny, fakturę VAT. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez państwa wady.                                                                                                                   
2.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
3. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do firmy Jabłońscy Biżuteria.
4. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do klienta.
5. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.
5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1.Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Jabłońscy Biżuteria zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. W innych przypadkach wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez klienta zgodnie z formularzem umieszczonym na stronie jabizuteria.pl.
2.Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3.Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu.
4.Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklepu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe podane przez Klientów w miejscach do tego przeznaczonych, przetwarza Administrator Danych Jabłońscy Biżuteria zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

PRAWA AUTORSKIE:

1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w serwisie jabizuteria.pl są własnością firmy Jabłońscy Biżuteria administrującej sklepem internetowym.
2. Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie jabizuteria.pl jest bezwzględnie zabronione.
3. Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie jabizuteria.pl do celów marketingowych czy handlowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 31.12.2015r
2. Sklep Internetowy jabizuteria.pl zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na zamówienia realizowane przed zmianą regulaminu.
3. Zmiany obowiązują od chwili publikacji na stronie jabizuteria.pl.
4. We wszelkich sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
5. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: ja.bizuteria@gmail.com, lub listownie pod adres:

      JABŁOŃSCY BIŻUTERIA
      Dariusz Jabłoński 
      ul.Kasztelańska 30
      88-100 Inowrocław

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.